HARMONIKARSKO TEKMOVANJE
ZA POKAL ŠALEŠKE DOLINE 2024

Topolšica, 12. 5. 2024 ob 12 uri

RAZPIS in PRAVILNIK

Člen 1

Tekmovanje poteka v 9 kategorijah:

Kategorija Junior – do 9 let
1.  kategorija: od 9 let – 11 let
2. kategorija: od 11 let – 13 let
3. kategorija: od 13 let – 15 let
4. kategorija: od 15 let – 17 let
5. kategorija: od 17 let – 20 let
6. kategorija: od 20 let – 25 let
7. kategorija: od 25 let – 50 let
Kategorija Veterani nad 50 let

Pri izbiri kategorije upoštevajte datum tekmovanja, na dan katerega še morate biti stari kot določa kategorija katero ste izbrali.

Člen 2

Tekmovalec zaigra dve skladbi iz zakladnice slovenske narodno zabavne glasbe.

Člen 3

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi ljubitelji diatonične harmonike.

Člen 4

Tekmovalec, ki na prijavnici označi sodelovanje na tekmovanju za Zlato harmoniko Ljubečne ne sme izvajati skladb, ki jih je izvajal v preteklih 5 letih na tekmovanju za ZHL, ali na aktualnih izbirnih tekmovanjih, saj na tekmovanju za pokal Šaleške doline istočasno poteka izbor za finalni nastop na Zlati harmoniki Ljubečne 2024, kjer pa pravilnik tega ne dovoljuje.

Člen 5

Tekmovalni program skupno ne sme presegati 7 min.

Člen 6

Med samim tekmovanjem izvajalec zaporedja prijavljenih skladb ne sme spreminjati.

Člen 7

Vrstni red tekmovalcev se določi po abecednem redu njihovih priimkov.

Člen 8

V primeru večjega števila prijavljenih harmonikarjev, lahko organizator program tekmovalcev skrajša na eno skladbo, zato na prijavnici na prvo mesto vpišete skladbo katero bi zaigrali, če pride do skrajšanega programa.

Člen 9

Zaželjeno je, da tekmovalec nastopi v narodni noši, ni pa pogoj.

Člen 10

Strokovna komisija ocenjuje:

 

 1. izvirnost skladbe
 2. muzikalno inventivnost in domiselnost
 3. Poustvarjanje (dinamika, fraziranje, artikulacija, doslednost melodične in harmonične interpretacije, uporaba pravilnih harmonij)
 4. tehnično izvedbo
 5. umetniški vtis, nastop in odnos tekmovalca

Člen 11

Vsak član strokovne žirije ocenjuje s točkami od 85 – 100,  katere zajemajo vse prvine, ki so podane v členu 10.

Člen 12

Tekmovalci prejmejo zlata, srebrna in bronasta priznanja ŠALEŠKE HARMONIKE.

 

Bronasta priznanja prejmejo tekmovalci, ki bodo dosegli od 85 – 89,99 točk,

Srebrna priznanja prejmejo tekmovalci, ki bodo dosegli od 90 – 94,99 točk,

Zlata priznanja prejmejo tekmovalci, ki bodo dosegli od 95 – 100 točk.

Člen 13

Nagrade:

Tekmovalec, ki prejme najvišje število točk, prejme nagrado strokovne žirije – pokal ŠALEŠKE HARMONIKE, in denarno nagrado v višini 200€.

Drugo mesto – denarna nagrada v višini 120€.

Tretje mesto – denarna nagrada v višini 80€.

Vsi tekmovalci prejmejo praktične nagrade sponzorjev.    

Člen 14

Strokovna žirija bo diskvalificirala tekmovalca v naslednjih primerih:

 

 1. če skladba ni izvedena v normativih avtorjevega zapisa
 2. če tekmovalec igra priredbo
 3. če tekmovalec preseže dovoljeni čas igranja
 4. če se tekmovalec ne drži vrstnega reda tekmovanja
 5. če tekmovalec spreminja zaporedja skladb
 6. diskvalifikacija sledi tudi zaradi nepravilnih podatkov in če tekmovalec izvaja skladbe, s katerimi se je že predstavil na aktualnem predtekmovanju ali na tekmovanjih iz preteklih let
 7. tekmovalec je lahko diskvalificiran tudi zaradi neupoštevanj navodil organizatorja ali zaradi neprimernega vedenja

Člen 15

Na tekmovanju bo prisoten tudi član komisije, ki ga dodeli Zlata harmonika Ljubečne. Na podlagi ocen celotne komisije, bomo še isti dan na družabnih omrežjih ŠALEŠKE HARMONIKE in ZH LJUBEČNE objavili tekmovalce, ki so se kvalificirali v finale ZLATE HARMONIKE LJUBEČNE 2024.

Člen 16

Zaradi izbora finalistov ZHL 2024 se na tekmovanje lahko prijavijo samo tekmovalci, ki se s tem instrumentom ukvarjajo ljubiteljsko in ne profesionalno. Tekmovalci, kateri že poučujejo in katerim igranje na diatonično harmoniko predstavlja glavni vir dohodka, bodo diskvalificirani.

V primeru, da tekmovalec tekmuje samo za nagrade pokala Šaleške doline, člen 16 ne velja.

Člen 17

Elektronsko prijavnico, katero najdete na spletni strani www.saleska-harmonika.si oddajte najkasneje do 2.5.2024. Poleg prijave pošljite tudi fotokopijo rojstnega lista ali osebnega dokumenta na katerem lahko preverimo resničnost napisanih podatkov (datum in leto rojstva). Dokumente pošljete na e-mail: saleska.harmonika@gmail.com 

Ob prijavi se poravna prijavnina v višini 40€, na račun organizatorja.

Podatki za nakazilo IBAN: SI56 0468 2011 4415 853, 

Zasebni Glasbeni Center GOLIČNIK, Robert Goličnik s.p., Topolšica 60/f, 3326 Topolšica.

Namen plačila:  ŠH 2024 – PRIIMEK in IME TEKMOVALCA

Račun prejmete po E-pošti!

Tekmovanje bo potekalo pod velikim šotorom poleg novega gasilskega doma v Topolšici.

Tekmovalci imajo zagotovljene prostore za preoblačenje in ogrevanje.

Za več informacij, smo vam na voljo na e-naslovu: saleska.harmonika@gmail.com in telefonski številki 041 661 229 v dopoldanskem času in zvečer po 19 uri.

Vstopnine za obiskovalce NI!

Pravilnik je sprejel odbor tekmovanja za POKAL ŠALEŠKE DOLINE dne, 20.2.2024.

Predsednik Šaleške harmonike
Robert GOLIČNIK